<img src="http://blocwhite7.com/23599.png" style="display:none;" />

Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Phụ kiện trên đường ống

Other Products

Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên đường ống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ tùng như solenoid valves, Pulse valves, Pneumatic actuators, electric actuators, globe control valves, pinch valves, piston valves, measurement control...

Hotline hỗ trợ: 028 3765 4008

 

 

Chứng nhận:

Our accreditation

Close
87.239.16.31