<img src="http://blocwhite7.com/23599.png" style="display:none;" />

Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Phụ kiện hệ thống

Other Products

Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện như :

- Pneumatic tools
- Fittings
- Couplings and push-in fittings
- Lines valves, valves and pressure switchs
- Pressure regulators and gauges
- Hoses for compressed air
- Drain valves
- Pneumatic tools for pruning and picking
- Compressed air distribution system

Hotline hỗ trợ: 028 3765 4008

Heat recovery

Heat recovery

Thạnh Hưng chuyên cung cấp trọn gói hệ thống máy nén và phụ kiện hệ thống cho nhà máy sản xuất...

Chi tiết

Phụ kiện

Phụ kiện

Thạnh Hưng chuyên cung cấp trọn gói hệ thống máy nén và phụ kiện hệ thống cho nhà máy sản xuất...

Chi tiết

Pneumatic tools

Pneumatic tools

Thạnh Hưng chuyên cung cấp trọn gói hệ thống máy nén và phụ kiện hệ thống cho nhà máy sản xuất...

Chi tiết

Fittings

Fittings

Thạnh Hưng chuyên cung cấp trọn gói hệ thống máy nén và phụ kiện hệ thống cho nhà máy sản xuất...

Chi tiết

Couplings and push-in fittings

Couplings and push-in fittings

Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện

Chi tiết

Lines valves, valves and pressure switches

Lines valves, valves and pressure switches

Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện cho hệ thống máy nén khí.

Chi tiết

Pressure regulators and gauges

Pressure regulators and gauges

Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện cho hệ thống máy nén khí.

Chi tiết

Chứng nhận:

Our accreditation

Close
87.239.16.31