Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC

Tôi rất tự hào về những kết quả mà Công ty Thạnh Hưng đã đạt được trong nhiều năm qua. Chúng tôi có các phòng kỹ thuật, phòng bán hàng, phòng nhân sự luôn luôn phối hợp và làm việc theo đúng quy trình để đem lại cho khách hàng và các đối tác với các dịch vụ tốt nhất.

Các đối tác liên doanh, nhà sản xuất uy tín đã góp phần to lớn vào sự thành công của công ty.Và điều này công ty Thạnh Hưng sẽ phát triển tốt hơn và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời hiện đại hóa.

Xin chân thành cảm ơn!

Tin liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation

Close