Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Phụ tùng bơm chân không
-Hệ thống tách dầu của máy bơm chân không

Thạnh Hưng cung cấp nhiều bộ tách dầu khí cho máy bơm chân không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau và có thể thay thế hoàn toàn các bộ lọc ban đầu.

- Bộ lọc cho máy bơm chân không

Bộ lọc không khí cho phép đạt được mức độ giữ bụi cao. Chúng có sẵn với các vật liệu lọc khác nhau, xenluloza, polyester, thép không  rỉ và than hoạt tính.

- Bộ lọc cho máy bơm chân không

Bộ lọc dầu là sản phẩm chất lượng cao có thể thay thế hoàn toàn các bộ lọc ban đầu

- Bộ dụng cụ bảo trì cho máy bơm chân không

Thạnh Hưng có thể cung cấp bộ dụng cụ bảo trì đầy đủ. Vật liệu chất lượng cao cho phép đạt được hiệu suất giống như các sản phẩm ban đầu, với mức giá rất cạnh tranh.

-Cánh bơm chân không

Thanh Hưng có thể cung cấp van cho máy bơm chân không. Vật liệu chất lượng cao cho phép đạt được hiệu suất giống như các sản phẩm ban đầu, với mức giá rất cạnh tranh.

 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation