Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Phụ kiện và bộ lọc thủy lực
- Bộ lọc không khí hoàn chỉnh cho máy bơm chân không

Thanh Hưng cung cấp bộ lọc không khí hoàn chỉnh đặc biệt phù hợp để thực hiện trong điều kiện chân không tuyệt đối. Tất cả các bộ lọc được kiểm tra để đảm bảo hiệu suất của chúng.

-Bộ lọc  khí đường ống

Thạnh Hưng cumg cấp bộ lọc không khí bằng đường ống dược làm dành  cho các ứng dụng chân không và để sử dụng trong một môi trường ô nhiễm rất cao. Có sẵn với các khớp nối bằng ren nữ từ 1/2 "đến 2".

-Bộ giảm thanh

Thanh Hưng cung cấp bộ phận giảm thanh có sẵn trong một sợi đơn hoặc đôi và đặc biệt được chỉ định cho máy thổi khí bên cạnh hoặc máy phát chân không, cả trong khi hút và nén.

 

-Bộ lọc thủy lực:

Đối với bộ lọc dầu, Thanh Hưng có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao có thể hoàn toàn thay thế các bộ lọc ban đầu.

 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation