Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Bộ lọc đường và cacbon hoạt hóa
- Máy tách dầu nước

Đối với máy tách dầu nước, Thanh Hưng có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao có thể thay thế hoàn hảo các bộ lọc ban đầu.

- Bộ lọc và phụ kiện khí nén

Để hoàn thành bộ lọc cho máy nén, Thạnh Hưng đã phát triển một loạt các bộ lọc và phụ kiện nhằm vào những Khách hàng cần chất lượng không khí rất cao.

-Xử lý không khí nén

Khu vệ sinh hoàn chỉnh cho áp suất thấp, trung bình và cao. Xử lý khí ngưng tụ và thiết bị ngưng tụ, hướng dẫn sử dụng, tự động hoặc thời gian kiểm soát. Y tế công nghiệp và các ứng dụng dược phẩm.

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation