Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Pressure regulators and gauges
Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện cho hệ thống máy nén khí.

Thông số kỹ thuật:

l /min: 240
C#F#M#: 8.4
bar: 0÷12
psi: 0÷174
entrata/inlet: 1/4"F
uscita/outlet: 1/4"F
Dầu nguyên liệu
Ø 50 gauge with rear joint (M) 
bar: 0÷16
psi: 0÷232
Attacco / Fitting: 1/4"
 

Ø 63 gauge with lower joint (M) bar: 0÷20       psi: 0÷290       Attacco / Fitting: 1/4"

Filter with semi-automatic condensate drainage unit 20 micron filtration level.

Entrata/inlet: 3/8"F và Uscita/outlet: 3/8"F

Modular group composed of pressure regulator with pressure gauge, filter with semi-automatic condensate drainage unit and oil atomiser.

l /min: 900  C#F#M#: 31.7  bar: 0÷12  psi: 0÷174  entrata/inlet: 1/2"F  uscita/outlet: 1/2"F

Modular group composed of filter with semi-automatic condensate drainage unit, pressure regulator with pressure gauge and oil atomiser

l /min: 240
C#F#M#: 8.4
bar: 0÷12
psi: 0÷174
entrata/inlet: 1/4"F
uscita/outlet: 1/4"F
 

Connection kit for 3/8 ” - 1/2” modular groups

Bracket for regulators art. 942-940 and modular groups art. 920-930

 
 
 
 

 

 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation