Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Lines valves, valves and pressure switches
Với đa dạng những sản phẩm phụ kiện trên hệ thống khác nhau, THẠNH HƯNG đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trên toàn thế giới về việc cung cấp các phụ kiện cho hệ thống máy nén khí.

Van chờ cho máy nén động cơ xăng (FF) - áp suất tối đa: 290 psi

Van một chiều

Van an toàn

Bộ điều chỉnh áp lực với đồng hồ đo áp lực và 2 van đường ống lưỡi lê đóng gói.

Van thoát nước

 

 
 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation