Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Heat recovery
Thu hồi nhiệt - tiết kiệm tiền và tiết kiệm môi trường!
 

Khi sử dụng máy nén khí trục vít, bên cạnh sản phẩm chính mong muốn - khí nén - rất nhiều nhiệt được tạo ra. RENNER đã phát triển một hệ thống thu hồi nhiệt. Nó cho phép bạn phục hồi tới 85% năng lượng ứng dụng dưới dạng nhiệt dưới dạng không khí nóng, nước công nghiệp hoặc nước nóng. Đó là môi trường hợp lý và tiết kiệm rất nhiều tiền!
 
Thu hồi nhiệt với tấm trao đổi nhiệt tích hợp
• Đối với máy nén khí trục vít RENNER 3.0 mã lực - 355 mã lực

• Tiêu chuẩn: Nhiệt độ. đầu vào 15 ° C, thoát 65 ° C (nước công nghiệp) hoặc nhiệt độ. đầu vào 35 ° C, thoát 65 ° C (sưởi ấm)

• Phạm vi nhiệt độ cao hơn theo yêu cầu

 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation