Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Fittings
 
 
 
A: 1/4"
ø mm: 10x8
ø in: 0.39"x0.31"
B: 11
L1: 48
L2: 22
CH: 11
A: 1" 1/4
C: 21
D: 15
CH: 42
Đai ốc (F)
Khớp nối với lò xo cho ống RILSAN (M)
A: 3/8"
ø mm: 10x8
ø in: 0.39"x0.31"
C: 8
CH: 16
CH1: 14

Y” joint (FFF) blister pack

A: 3/8"
B: 3/8"
C: 21
D: 11
CH: 20
 

”Y” joint (FMF) blister pack

A: 3/8"
B: 3/8"
C:21
D: 11
E: 11
CH: 17
 

Cross joint (MFFF) blister pack

A: 1/2"
B: 1/2"
C: 33.5
D: 31
E: 26.5
F: 14
CH: 21

”T” joint (FMF) blister pack

A: 1/2"
B: 1/2"
C: 31.5
D: 35
E: 26.5
F: 14
CH: 20
 

”L” joint (MF) blister pack

 
A: 1/2"
B: 1/2"
C: 31.5
D: 35
E: 26.5
F: 14
CH: 20
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation