Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Klargester BioFicient Commercial Sewage Treatment Plant

Klargester BioFicient Commercial Sewage Treatment Plant

Thông số kỹ thuật:

 

34H

38H

42H

47H

55H

67H

80H

Max Flow (m3/per day)*

15

20

25

30

40

50

60

PE

75

100

125

150

200

250

300

Flow l/d

11250

15000

18750

22500

30000

37500

45000

BOD5 g/d

4500

6000

7500

9000

12000

15000

18000

NH4-N g/d

600

800

1000

1200

1600

2000

2400

Overall Length (m)

7.4

8.1

8.9

9.7

11.2

13.5

15.8

Height (mm)

 

 

 

 

 

 

 

500mm inlet / 650mm outlet invert

2960

2960

2960

2960

2960

2960

2960

800mm inlet / 950mm outlet invert

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3260

1500mm inlet / 1650mm outlet invert

3960

3960

3960

3960

3960

3960

3960

2000mm inlet / 2150mm outlet invert

4460

4460

4460

4460

4460

4460

4460

Volume (m3)

34

38

42

47

55

67

80

Weight approx (kg)

3000

3200

3400

3800

4200

4700

5400

Inlet / Outlet Diameter (mm)

160

160

160

160

160

160

160

Reference: Code of Practice British Water Flow and Loads 4
*Some units have more than one access shaft - diameter of largest shown
ỨNG DỤNG

-Nhà máy sản xuất công nghiệp

-Khu thương mại, khu công nghiệp

-Trường học

-Bẹnh viện, y tế

-Khách sạn, nhà hàng

-Khu dân cư...

 

Tin liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation

Close