Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Chi tiết bơm trục xoắn Sydex
Dòng: FM-S, FM-C

Lưu lượng max.: 18 000 l/h

Áp lực max.: 4 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

                                                   

 

Dòng : M

Lưu lượng : từ 3 l/h đến 200 l/h

Áp lực max.: 36 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: E

Lưu lượng max.: 150 m3/h

Áp lực max.: 12 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: G

Lưu lượng max.: 40 m3/h

Áp lực max.: 48 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: W

Lưu lượng max.: 100 m3/h

Áp lực max.: 48 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: H

Lưu lượng max.: 100 m3/h

Áp lực max.: 24 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: K

Lưu lượng max.: 250 m3/h

Áp lực max.: 48 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

 

Dòng: SMP

Lưu lượng max.: 3 000 l/h

Áp lực max.: 6 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

 

Dòng: WL

Lưu lượng max.: 100 m3/h

Áp lực max.: 12 bar

Nhiệt độ max.: 180 độ C

Đô nhớt max.: 1 000 000 cPs

Vật liệu chế tạo: Stator ( EPDM, Hypalon,  NBR, Viton ), Rotor (Tool Steel, SS304, SS316, SS Duplex,…)

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation