Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Máy bơm Tubin trục đứng
MÁY BƠM TUABIN TRỤC ĐỨNG

- Hệ thống kiểm soát lũ của thành phố

- Hệ thống thủy lợi

- Quản lý nước dằn

- Hệ thống làm mát bằng điện

TỔNG QUAN VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khoảng công suất: 800m³ / h đến 200.000 m³ / h

Dải đầu: 1m đến 30m

Tối đa nhiệt độ môi trường: 40 ° C

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation