Dịch vụ kỹ thuật: 028 3765 4008

     

Bơm màng Fluimac P7
Bơm màng khí nén  được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, vì điều này nhà máy Fluimac đã phân khúc dãy sản phẩm nhằm phù hợp với mỗi ứng dụng

Dòng P7

 

Sản phẩm liên quan

Chứng nhận:

Our accreditation